Свържете се с нас
02 421 96 11
office@tronchev.com

За нас

Адвокатско дружество "Трончев и Ганев" е създадено с цел да се осигури пълно правно и качествено обслужване на клиентите ни.
За периода от 1997 г. насам адвокатското дружество "Трончев и Ганев" се утвърди като едно от водещите на територията на град София, които предоставят услуги в сферата на банковото, търговското и данъчното право, съчетани с икономически и счетоводни консултации. Към настоящия момент в адвокатската кантора работят шестима адвокати и четирима юридически сътрудници.

Стараем се да организираме дейността си по начин, който да позволява на клиентите ни по всяко време да имат достъп до избраните от тях адвокати, без да ги разграничаваме по тяхната значимост. Въз основа на натрупания опит и знания ние можем да вземаме бързи решения в области като търговско и банково право, счетоводното законодателство, данъчно и осигурително право, наказателно право и процес, граждански процес. Стремим се според възможностите си да предоставим на нашите клиенти най-добрите управленски решения, почерпени от опита ни с различни чуждестранни фирми и клиенти, доказали своята ефективност и в България.
След петнайсет годишна усилена дейност, в различни области на българското и европейско право, ние с удоволствие осъзнаваме факта, че нашите клиенти вече ни приемат като доверени съветници, които разрешават възникващите въпроси преди да са се превърнали в скъпоструващи проблеми. Целта ни е винаги да действаме като част от управленския екип на клиента и заедно да работим за разрешаване на първостепенните му задачи.