Свържете се с нас
02 421 96 11
office@tronchev.com

Екип

Янчо Димитров Трончев – адвокат, управляващ съдружник
Адвокат Трончев е специализиран в банковото, търговското, административното и данъчното право.

Николай Ангелов Ганев – адвокат, съдружник
Адвокат Ганев е специализиран в областта на търговското, гражданското и вещното право.  
 
Петьо Петков – адвокат
Адвокат Петков е специалист в областта на търговското, фирменото, гражданското право и изпълнителен процес.
 
Антон Бората – адвокат
Адвокат Бората е специализиран в областта на наказателното и административното право.

Павлина Иванова - адвокат
Работи в областта на гражданското и застрахователното право.

Соня Парунева - юрисконсулт

Йонка Мраценкова – юрисконсулт

Технически сътрудници
Стоян Сургучев
Николета Костова