Свържете се с нас
02 421 96 11
office@tronchev.com

Вещно право

Адвокатско дружество "Трончев и Ганев" има богат опит в разрешаване на разнообразни юридически въпроси, касаещи вещноправни и имущественоправни въпроси.
    
Нашите услуги включват:

  • Провежда юридическа експертиза на документи, оформящи вещноправния статут на обекта;
  • Разработване на проекти за договори и други правни документи, свързани с приватизация, покупко-продажба, аренда, ипотека и други операции;
  • Осъществява защита на интересите на клиента пред съда при разрешаване на спорове, свързани с нарушаване правото на ползване, владение, разпореждане с вещни права, признаване на сделки с вещни права за недействителни.