Свържете се с нас
02 421 96 11
office@tronchev.com

Процесуално представителство

Държавните такси, времетраенето на гражданските и търговските дела и ред други причини принуждават фирмите и гражданите да правят опити за избягването им по пътя на преговорите или арбитража. Нашата кантора е изградила политика, която се опитва да следва тези тенденции и да задоволи исканията на клиентите си. Преди да препоръчаме водене на съдебен процес, ние се опитваме чрез преговори да постигнем взаимоизгоден резултат между страните. Едва след този винаги оправдан опит се започва подготовка за съдебно разрешаване на възникналия спор. Опитът ни позволява да претендираме за доказано качество на нашите услуги в областта на гражданския процес и административния процес. Опитът на нашите специалисти води до прецизност на съдебно-счетоводните и съдебно-икономическите експертизи, които са в основата на всеки съдебен процес.  
    
Нашите услуги включват:

  • Съвети, водене на преговори и изготвяне на извънсъдебни споразумения;
  • Медиация;
  • Подготовка и водене на арбитражни дела пред АС на БТПП, пред АС на БСК, международен арбитраж;
  • Подготовка и водене на съдебни дела в областта на търговското, банковото, застрахователното, авторското, вещното, гражданското, наследственото и дела с международен елемент;
  • Изваждане на изпълнителен лист.