Свържете се с нас
02 421 96 11
office@tronchev.com

Изпълнително производство

Специализираният ни екип има богат опит в областта на гражданския процес и изпълнителното производство.
    
Нашите услуги включват:

  • Събиране на вземания по съдебни и извънсъдебни изпълнителни основания;
  • Изваждане на изпълнителни листове на основание извлечение от банкова сметка;
  • Процесуално представителство в хода на изпълнителното производство;
  • Изпълнение върху банкови сметки, движимо и недвижимо имущество на длъжника.