Свържете се с нас
02 421 96 11
office@tronchev.com

Фирмено право

Структурата, която избирате за вашата фирма има важно значение за развитието и, операциите които ще може да извършва, данъчните задължения вътрешно фирмените отношения със съдружниците и други въпроси. Ние ще ви помогнем да подберете оптималния вариант по българското законодателство, нейните структури, клонове, партньорство, дали да е ООД, АД, КДА. Ще ви осигуряваме необходимата правна и икономическа информация за разрешаване на въпросите, които ежедневно възникват в една икономическа структура.

Ще се постараем да получите ясна представа как да структурирате бизнеса си така, че да отговаряте на всички изисквания на действащото законодателство и на изискванията на търговските банки. При необходимост ще помогнем за изграждането на първоначалната документация в вашата фирма и ще продължим да ви съветваме за промените в нормативната уредба или по проблеми свързани с развитието на вашата фирма.
    
Нашите услуги включват:

  • Съвети по регистрацията и структурирането на фирмите и изпълнението на взетите решения;
  • Съвети по отношение вътрешното устройство и документооборота във и извън фирмата и изготвяне на необходимата документация;
  • Съвети по отношение променящото се законодателство;
  • Съвети и изготвяне на договори свързани с вашите бизнес отношения;
  • Консултации и водене на счетоводството в вашата фирма;
  • Представителство пред държавни, данъчни, митнически и други органи;
  • Преговори за сключване на договори за концесия или издаване на лицензи;
  • Защита на вашата търговска марка и др.