Свържете се с нас
02 421 96 11
office@tronchev.com

Данъчно право

Ние оказваме активно съдействие на корпоративни клиенти и частни лица за разрешаване на въпроси, свързани с минимизиране на данъците и данъчно планиране в рамките на действащото българско законодателство, а така също представляваме интересите на нашите клиенти в спорове с данъчната администрация.