Свържете се с нас
02 421 96 11
office@tronchev.com

От 01 януари 2013 г. влиза в сила Закон за публично-частното партньорство