Свържете се с нас
02 421 96 11
office@tronchev.com

Адв. Трончев за БНР, "Не са необходими законодателни промени, за да се атакуват цесии"

Не може да се приеме текст, който да отменя априори всички цесии със задна дата, защото цесията е действителна. Това заяви в предаването "Нещо повече" адвокат Янчо Трончев. Той посочи, че цесиите са регламентирани в Закон за задълженията и договорите от 1950-а година, който не е променян до днешна дата. Цесията е нормална правна сделка, но нейните последици законът и сега предвижда да бъдат в определени хипотези отменяни, подчерта адвокатът и обясни:

Когато се приема един закон, с който се цели да се даде обратна сила – не е добре нито за обществото, нито за законодателя, защото по принцип това е изключение от законодателния процес. Според Закона за нормативните актове нормативен акт може да се даде само по изключение и то с изрична разпоредба. Принципът е, че промените в законите действат занапред. /…/ Дори не е необходима тази законодателна промяна от гледна точка да се решат проблемите за въпросните цесии или прихващания, които се осъществяват или са се осъществявали в процедурата до момента. В закона в момента има определени текстове, където ако има извършени такива цесии, има взети операции по тях, законодателят е предвидил, че те могат да бъдат атакувани пред съд и съдът да отмени със съдебен акт примерно извършени прихващания на цесии от кредитополучатели, на цесии на вложители и т.н. Тук се говори за всяка цесия по отделно.

Трончев коментира още:

Според Закона за кредитните институции, когато актът на Централната банка не е влязъл в сила, съдът спира производството по несъстоятелност. Има се предвид разпоредбата на чл. 11, ал. 6 от Закона за банковата несъстоятелност, където текстът е почти императивен. Т.е. Софийският градски съд (СГС), който е компетентен да се произнася по делото за несъстоятелност, е длъжен да се съобрази с това дали административният акт, т.е. актът на БНБ, с който е отнет лиценза, е влязъл в сила или същият не е влязъл в сила. Ако не е влязъл в сила предвид на обстоятелство, че е обжалван примерно пред ВАС, тогава СГС е длъжен да спре производството. Предполагам това е било съображението на решаващия състав да се произнесе по този начин.

Трончев добави, че производството във ВАС се разглежда по реда на административно-процесуалния кодекс: Това производство започва с разглеждане на жалби. Той се произнася по законосъобразността на акта на БНБ. Тази жалба сега започва да се разглежда на първа инстанция. Съдът трябва да се произнесе в обозрим срок – дали ще е 1 година или по-малко, зависи от казуса. След това има втора инстанция.

Цялото интервю чуйте в звуковия файл.

Интервю на Емилия Антова с Янчо Трончев
24 ноември 2014
Българско Национално Радио (БНР)